Họ và tên: Lý Trường An

Ngày sinh: 15/07/1992

Vai trò: Người kiểm tra và chịu trách nhiệm về nội dung của Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Kiến Tâm

Email: lytruonganspkt@gmail.com

Facebook                Instagram                  Twitter                Linkedin